Veckan

Vi har skrivit om trafik och vi har jobbat med matte. Vi försöker lära varandra

allt vi kan, mer matte mer sifror. Vi tycker väldit mycket om matten i skolan.

det är väldit roligt i skolan.

Vi har jobbat med månghörningar. Tilexempel trehörning fyrhörning femhörning

sexhörning.

Vi bygger månghörningar med sugrör.

Vi fick reflexer av reflexmannen. Det var Alexander. Han fick ta på sig reflexväst och

reflexer.

På rasterna leker vi roliga lekar.

 

Skrivet av Filippa och Mohammad

Nu är vårterminen igång

På rasterna brukar vi leka bokstavsleken. inne på lektionerna lär vi oss om årstider och djur på engelska. några djur är dog som är hund, cat som är katt, rabbit som är hare och horse som är häst. Vi har tagit upp en gubbe med en massa former på som kallas geometrix. Backen är hal man kan åka ner för den så att när man går upp för den glider man ner.

Ibland får vi anvenda lärplattor. vi brukar anvenda den som en dator.

Skrivet av Angela och Svea