Vår planet jorden

Vi har blivit klara med bokstavshäftena.
Vi har titat på en film om isbjörnen.
Vi har jobat med att vi moste ta hand om vår planet.

Vi har ritat hur en lyklig gata kan se ut.
Vi har lärt os om att när jorden lutar mot solen är det sommar.

Skrivet av Elna och Batol